Avís legal

I.- TITULARITAT – INFORMACIÓ

En compliment del deure de informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del lloc web http://www.marfa-badaroux.com (el “Lloc Web”)i de tot el seu contingut és:

Denominació social: MARFÀ BADAROUX, DERECHO PÚBLICO, S.L.P
NIF: B66861824
Domicili social: c/ Balmes, 171, 3º 1ª, 08006 Barcelona
Direcció de correu electrònic: info@marfa-badaroux.com
Tel.: 93 2380648
Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 45594, Foli 30, Full B-493033, Inscripció 1ª

 

II.- CODIS DE CONDUCTA I NORMATIVA APLICABLE

Normes orgàniques:
Estatuts de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), Estatut General de l’Advocacia Espanyola..

Codi ètic: Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola.

 

III.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Condicions generals

L’ús d’aquest Lloc Web es regirà per les presents condicions d’us (“Condicions d’Ús”), incloent-se els continguts i serveis posats a la disposició dels usuaris. És per això que des de MARFÀ BADAROUX, DRET PÚBLIC, S.L.P (d’ara endavant, MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC) li preguem que llegeixi atentament aquestes Condicions d’Ús, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Ha de saber que amb el mer accés al Lloc Web se’l considerarà com a “usuari” del mateix i amb això accepta expressament, de manera automàtica i voluntària, les Condicions d’Ús vigents a cada moment. En cas que no desitgi acceptar-les se li recomana no continuar fent ús del Lloc Web.

MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC es reserva el dret en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, a revisar les presents Condicions d’Ús per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari continuï fent ús del Lloc Web.

Així mateix, MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, l’estructura i disseny del Lloc Web, així com els serveis o continguts. Durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l’accés al Lloc Web.

Continguts i responsabilitats de l’ús del Lloc Web

Els continguts del Lloc Web tenen una finalitat informativa dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial. Els continguts del Lloc Web no podran considerar-se en cap cas assessorament jurídic sobre cap qüestió i no generaran cap relació advocat-client entre MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC i els usuaris del Lloc Web.

El Lloc Web és d’accés lliure i gratuït per als usuaris d’Internet i MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC, no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut d’aquest Lloc Web.

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en aquest, és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Per tant, MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del Lloc Web a conseqüència de la informació continguda en aquest Lloc Web.

MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada i/o publicada per MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC.

MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC no garanteix la continuïtat del funcionament del Lloc Web, així com tampoc la seva disponibilitat permanent i es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. No obstant això, s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables, raó per la qual MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari. MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC no es fa responsable dels potencials danys o errors que, deguts a la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic (maquinari o programari) de l’usuari quan aquest accedeixi al Lloc Web o ho utilitzi.

MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol mena de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, pandèmies, incendis, explosions, inundacions i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Obligacions dels usuaris.

Durant l’ús del present Lloc Web, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic, quedant prohibit l’ús del Lloc Web amb finalitats il·lícites, enganyoses o lesives per a MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC o tercers.

Així mateix, l’usuari haurà d’abstenir-se d’utilitzar, suprimir, eludir o manipular el “copyright" i altres dades identificatives dels drets de MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC.

Igualment, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts del Lloc Web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials i/o missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat.

L’usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC, constituint-se com a únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC com a tercers.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Totes les marques, noms comercials, dissenys, gràfics, logotips, signes distintius de qualsevol classe, imatges, vídeos, àudios, programari, descàrregues, textos, combinacions de colors, programació, codis font i qualsevol altre contingut del present Lloc Web, inclosa la imatge del Lloc Web -aparença externa o Look and Feel–  (conjuntament, la “PI”), son propietat de MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC o, en el seu cas, dels seus llicenciants o altres tercers que hagin autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Lloc Web atribueixi a l’usuari cap dret sobre la PI, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre la PI. La PI està protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Queda expressament prohibida la reproducció (total o parcial), transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de la PI, excepte en els casos prèviament autoritzats per MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC.

No obstant l’anterior, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal del contingut del Lloc Web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació o alteració.

S’informa l’usuari que marfa-badaroux.com  és un domini registrat per MARFÀ BADAROUX, DERECHO PÚBLICO, S.L.P. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia del seu titular, en connexió amb altres serveis que no siguin de MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC.

MARFÀ BADAROUX DERECHO PÚBLICO es una marca titularitat de MARFÁ BADAROUX, DERECHO PÚBLICO, S.L.P.

Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís legal y Condicions d’Ús queden subjectes a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualssevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquest Lloc Web, els usuaris i MARFÀ BADAROUX DRET PÚBLIC es comprometen a sotmetre’s als jutjats de Barcelona renunciant expressament a qualsevol altre fur.

Copyright 2020 MARFÀ BADAROUX, DERECHO PÚBLICO, S.L.P. Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.