Serveis

Dret de fundacions
i associacions

Tenim una àmplia experiència en assessorar els membres dels òrgans de govern de fundacions i associacions, participant en les seves reunions i actuant-ne com a secretaris.

Assessorament de qualitat centrat en la realitat corporativa dels nostres clients

Tenim un ampli coneixement de la regulació d’aquest tipus d’entitats i oferim als nostres clients un assessorament ampli i rigorós sobre les diferents qüestions jurídiques que pot suscitar l’aplicació del règim que els és propi.


Entre d’altres matèries, el nostre assessorament en aquesta àrea inclou:

  • Redacció i revisió d’estatuts.
  • Constitució de fundacions i associacions.
  • Redacció de les actes de les reunions dels òrgans de govern.
  • Declaracions responsables.
  • Codis ètics i de bon govern.
  • Processos electorals.