Equip

Un equip amb una gran experiència avalada


MARFÀ BADAROUX Dret Públic va néixer amb la vocació d’oferir als seus clients un assessorament jurídic rigurós en les diferents àrees del Dret Administratiu.

La Marta es va incorporar al despatx MARFÀ BADAROUX Dret Públic el gener del 2017.

Posseeix una sòlida experiència de més de vint anys en el camp de la propietat industrial i intel·lectual i dret de les tecnologies de la informació.

Va iniciar la seva carrera professional al Bufete Romaní -especialitzat en propietat industrial- i a l’històric Bufete Mullerat.

L'any 2000 salta al món de l'empresa, i s’incorpora al departament legal de Chupa Chups, on va continuar desenvolupant la seva carrera professional com a advocada de marques i de drets de propietat intel·lectual.

L’any 2002 va entrar a treballar a la multinacional del sector cosmètic The Colomer Group, on va exercir el càrrec de Worldwide Trademark & Data Protection Counsel  durant 11 anys. Després de l’adquisició de The Colomer Group per part del grup Revlon l’any 2013, la Marta va continuar com a advocada interna a Revlon durant gairebé quatre anys.

La seva dilatada carrera professional li atorga una àmplia visió jurídica i pràctica per a poder prestar un assessorament no només des del prisma de l'advocat, sinó també des del de l'empresari.

L’any 2016 s’incorpora al despatx MARFÀ BADAROUX Dret Públic en qualitat d’Advocat Conseller.

El 1985 es col·legia a Barcelona, obra un despatx professional en col·laboració amb Juan Marfá Muniesa i s’especialitza en Dret administratiu, en temes d’urbanisme, llicències, expropiacions, sancions, sector farmacèutic, aigües i ambiental, etc.

En Franciso és membre de les comissions següents del Col·legi d'Advocats de Barcelona: Dret administratiu, Dret ambiental i Cultura.

El 1994 s’integra a l’estructura del despatx d’advocats “Marfà, Castellar y Pelaez”.

El 2001 amb la fusió d’altres despatxos, es va crear la firma VIALEGIS en la qual es va integrar l’antic “M, C & P”, i exerceix les funcions de responsable del departament de Dret Públic.

L’any 2003, juntament amb altres professionals, funda el despatx “Bufete Puig Fontanals y Marfá”.

Des de l’any 2002 és membre de la Comissió d’Honoraris del Col·legi d’Advocats de Barcelona, especialista en jurisdicció contenciosa administrativa.

L’any 2007 es nomenat vicepresident de la secció de Dret administratiu de l’ICAB. Hi participa com a ponent i organitza diversos cursos, jornades i conferències sobre temes d'actualitat de dret públic.

L’any 2009 és escollit president de l’esmentada secció de Dret administratiu de l’ICAB, càrrec que ostentà fins l’any 2013.

Compta amb una àmplia experiència en diferents àrees del Dret administratiu, especialment en urbanisme i regulació ambiental.

L’Eduard es va incorporar a MARFÀ BADAROUX Dret Públic el gener del 2019.

Compta amb experiència en diferents àrees de Dret administratiu i en la regulació del sector de les telecomunicacions.

Va iniciar la seva carrera professional a Tornos Abogados, SLP, prestant assessorament jurídic en diverses àrees del Dret administratiu. També va treballar temporalment a la seu de clients multinacionals, la qual cosa li atorga una visió àmplia sobre les necessitats i funcionament dels nostres clients.

El 2016 va obtenir una beca nacional per a ingressar a l'Àrea de Regulació de la Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i posteriorment es va incorporar a l'esmentat organisme com a empleat públic, on va estar treballant un any, després d'aprovar l'oposició de Tècnic de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

La seva experiència en l'Administració li permet oferir un assessorament complet als clients que, en l'exercici de les seves activitats, es relacionen constantment amb els diferents ens i organismes que conformen el sector públic.

L’Àlex és advocat col·laborador del despatx MARFÀ BADAROUX Dret Públic des de l’any 2016.

L’Àlex ha estat exercint assessorament legal especialitzat en matèria de Dret administratiu, urbanisme i procediment contenciós des de l'any 2000 i ha col·laborat amb diferents despatxos professionals, com ara Barcelona Regional, S.A., l'Agència de Desenvolupament Urbanístic i d'Infraestructures, Vialegis, Gil-Vernet, OA. RPinell, Martí i Cervelló Advocats Associats, S.C.P i el bufet Puig Fontanals y Marfà.

Igualment, l’Àlex ha estat exercint com a Lletrat a l’Administració local des de l’any 2004, vinculat a les àrees de Territori i Urbanisme (planejament, gestió urbanística, llicències, etc.) i ha treballat amb diferents ajuntaments, com l’Ajuntament de Rubí (2004 a 2017), l’Ajuntament de Montcada i Reixac (2017) i l’Ajuntament de Mataró, al qual es va incorporar l’any 2017 (actualment al Servei d’Assessorament i Gestió de l’Àrea de Qualitat Urbana).

La seva experiència, vinculada tant a l’Administració local com a l’exercici de la pràctica privada de l’assessorament legal en Dret administratiu, li permet oferir als seus clients una visió conjunta d’ambdós vessants del dret públic, així com un assessorament professional exigent i rigorós en les diverses àrees del dret públic.

En Jaume va fundar el despatx MARFÀ BADAROUX Dret Públic a l’abril del 2016.

Va iniciar la seva carrera professional a Uría y Menéndez a Barcelona, per a continuar-la en altres despatxos de prestigi en dret públic com ara Ariño y Asociados a Madrid i Garrigues a Barcelona. El 2011 va ser nomenat soci local del Departament de Dret públic de l’oficina de PwC de Barcelona.

Després de més de 17 anys treballant en despatxos d'advocats de grans dimensions, decideix fundar el seu propi despatx, especialitzat en Dret administratiu.

Des del curs 2010/2011 és Col·laborador Acadèmic de la Facultat de Dret d'ESADE i durant el curs 2012-2013 va ser Professor del Màster de Dret administratiu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Compta amb una àmplia experiència en diferents àrees del Dret administratiu, destacant el seu assessorament en contractació del sector públic, litigis administratius i contenciosos administratius, responsabilitat comptable, subvencions i regulació pressupostària, entre d’altres.

Igualment, assessora recurrentment fundacions i associacions en qüestions relatives a la seva regulació corporativa i al funcionament dels seus òrgans de govern.

Ha impartit diverses conferències sobre diferents àmbits del Dret administratiu i ha participat en la redacció de diverses publicacions especialitzades, entre les quals destaca la coordinació i participació en la redacció de diversos capítols de l'obra “Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, Ed. Comares (2002, 2003 i 2005), o “Libro de Estilo Garrigues”, Centro de Estudios Garrigues (2005).

La seva dilatada experiència li permet oferir als seus clients un assessorament rigorós en les diverses àrees del dret públic i la varietat de clients amb què habitualment treballa, tant privats com procedents del sector públic, posa al seu abast un punt de vista ambivalent i comprensiu de la posició que ocupen totes les parts que eventualment poden entrar en conflicte.