Serveis

Propietat industrial
i intel·lectual

Assessorem els nostres clients en tot allò relacionat amb la propietat industrial i intel·lectual i els orientem respecte a com dissenyar la millor estratègia per a atorgar protecció als seus intangibles a través de les diferents modalitats de propietat industrial.

Aconseguim donar el millor valor als intangibles dels nostres clients

Oferim als nostres clients la millor solució per a poder aconseguir una optimització de la gestió de la seva cartera de marques, dissenys, patents i altres drets de propietat industrial, amb l’objectiu de mantenir-los forts i de fer-los oposables davant de tercers, evitant caducitats per manca d’ús i obtenint un rendiment econòmic a través de llicències o altres tipus d’acords.


Entre d’ altres matèries, el nostre assessorament en aquesta àrea inclou:

 • Informes jurídics en matèria de propietat industrial i intel·lectual.
 • Estratègia de marques.
 • Optimització de la cartera de marques i intangibles en general.
 • Marques, dissenys i patents.
 • Registre de marques i dissenys davant la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la EUIPO (oficina de marques de la UE) i la OMPI (marques internacionals)
 • Contractes de llicència d’intangibles i de transferència de tecnologia.
 • Drets d’autor.
 • Assessorament a productors, teatres i artistes: negociació de contractes, protecció de la propietat intel·lectual.
 • Drets d’imatge.
 • Requeriments per infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual per a aconseguir arribar a acords extrajudicials.
 • Acords de resolució de conflictes.
 • Litigis en matèria de propietat industrial i intel·lectual.
 • Indemnització per danys i perjudicis.