Serveis

Protecció
de dades

Assessorem tant les empreses com els particulars i professionals en tot allò relatiu a la protecció de dades de caràcter personal. Acompanyem els nostres clients en l’adopció i implementació d’una política de protecció de dades adequada.

Vetllem per la seguretat de les dades personals

Adaptem les empreses i organitzacions a les obligacions en matèria de protecció de dades que marquen la LOPD i el reglament europeu de protecció de dades (RGPD).


Entre d’altres matèries, el nostre assessorament en aquesta àrea inclou:

  • Adequació jurídica al RGPD adaptada a cada tipus d’empresa.
  • Redacció de clàusules de protecció de dades en relació als diferents tractaments de dades personals.
  • Contractes d’encarregat de tractament amb proveïdors externs i tercers.
  • Notificacions de violacions de seguretat de dades.
  • Defensa jurídica davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades personals (Agencia Española de Protección de Datos).
  • Formació del personal de l’empresa en matèria de protecció de dades.
  • Adaptació de pàgines web a la normativa de protecció de dades.
  • Serveis de consultoria sobre privacitat.
  • Externalització del delegat de protecció de dades.